Agenda

Seminari tècnic "Certificació voluntària del control de salmonel·losi

Miércoles15jun20162016-06-152016-06-15
GSP Lleida Partida Caparella 97, c. 25192 LLEIDA, Españaporcat@suportserveis.com

Programa
11.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Eudald Casas, gerent d’INNOVACC.
11.15 h Certificació del Programa de control de Salmonel·la en Porcí (PSP)
a les granges
Sr. Ricard Parés, director de PORCAT.
11.30 h Certificació del Programa de control de Salmonel·la en Porcí (PSP) als escorxadors
Sr. Ignasi Pons, responsable tècnic de FECIC.
11.45 h L’experiència del sector avícola en el control de salmonel·losi
Sr. Ramon Jové, director de programes del CESAC.
12.00 h Pausa
12.30 h Importància de la bioseguretat i el control de salmonel·la en el sector porcí
Sra. Cristina Massot, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP.
13.00 h Debat amb els assistents
Modera: Sr. Ricard Parés, director de PORCAT.
13.30 h Cloenda de la Jornada
Sra. Cristina Massot, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP.