Hình 2. Trong phối tinh sau cổ tử cung, tinh dịch được bơm vào trong thân tử cung, qua cổ tử cung.

Phối tinh sau cổ tử cung

Từ vài năm nay, việc phối tinh sau cổ tử cung đã trở nên phổ biến ở hầu hết các trại chăn nuôi heo. Trong bài viết này, chúng tôi cùng Javier Gil, một chuyên gia về sinh sản và phối tinh trên heo, bàn về những điều cần lưu ý để thực hiện kỹ thuật này một cách chính xác.

Dữ liệu ngành heo

Số liệu và xu hướng về số lượng heo, sản xuất thịt heo và kinh doanh thịt heo.

Truy cập

Sổ tay bệnh heo

Mô tả các bệnh và tình trạng quan trọng nhất ở heo

Truy cập

Tác giả

Điều làm cho chúng tôi nổi bật là chất lượng và tính độc lập của nội dung. Tìm hiểu về các tác giả làm nên điều này.

Truy cập

Atlas bệnh học

Hình ảnh của các bệnh chính trên heo

Truy cập

Giá heo

18 Th11
900,00
30 Th11
0,050
16 Th11
0,760
1 Th12
0,000
Hình 5. Các thùng xử lý xác heo với các lối vào khác nhau để bỏ xác và gom xác heo. Ảnh cung cấp bởi Joan Wennberg.

An toàn sinh học lí tưởng cho trại heo (2/2)

Việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan cần phải là mục tiêu đối với bất kỳ trại heo nào, vì vậy việc thiết kế đầy đủ các khía cạnh an toàn sinh học là điều quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta tiếp tục thảo luận về các biện pháp an toàn sinh học với hai chuyên gia: Lara Ruiz và José Casanovas.

Sổ tay bệnh heo

Mô tả các bệnh và tình trạng quan trọng nhất ở heo

Truy cập

Tác giả

Điều làm cho chúng tôi nổi bật là chất lượng và tính độc lập của nội dung. Tìm hiểu về các tác giả làm nên điều này.

Truy cập

Atlas bệnh học

Hình ảnh của các bệnh chính trên heo

Truy cập