Agenda

Millors Tècniques Disponibles i basses de purins

Martes29jun20212021-06-292021-06-29
https://bit.ly/3cK3yTl

Amb aquesta jornada es pretén informar sobre l’aplicació dels requeriments normatius que
estableix el RD 306/2020, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les
explotacions porcines intensives, pel que respecte a dos aspectes importants en la gestió de les
dejeccions ramaders:

  • Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles a les granges porcines i obligacions de comunicació dels titulars.
  • Disposició de basses d’emmagatzematge i capacitat mínima.